pozostało: -3 dni days left
programme
registration
Imię*
Nazwa firmy/instytucji*
Nazwisko*
Adres e-mail osoby rejestrowanej*
Stanowisko*
Adres e-mail osoby rejestrującej*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach związanych z moim uczestnictwem w konferencji. Zgoda jest dobrowolna, ale konieczna, żeby wziąć udział w konferencji.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail darmowy codzienny autorski newsletter gospodarczy 300SEKUND.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach wideo wykonanych podczas konferencji poprzez jego rozpowszechnianie w materiałach pokonferencyjnych, w szczególności na stronie 300gospodarka.pl oraz partnerów konferencji.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych dotyczących spotkań organizowanych przez 300GOSPODARKĘ.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w formularzu rejestracyjnym danych osobowych partnerom konferencji w celu prowadzenia przez nich własnych działań marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej i telemarketingu.
place
partners
Partner
strategiczny
Partner
główny
Partner
konferencji
Organisers
Patronat
honorowy