24 kwietnia

Gmach główny

Politechniki Warszawskiej

„Czas na wodór” jest pierwszą konferencją w Polsce, podczas której spotkają się wszyscy interesariusze wykorzystania wodoru w transporcie, przemyśle i energetyce. 

Będziemy rozmawiać na temat technologii produkcji wodoru, jej urynkowienia oraz tego, jak stworzyć odpowiedni klimat regulacyjny.

Czas na prawdziwie ekologiczne źródło energii. Czas na wodór.

pozostało: -2 dni days left
program
O konferencji
9:00 - 10:00
Rejestracja
10:00 - 10:45
Otwarcie konferencji
10:45 - 11:45
Panel 1
11:45 - 12:00
Przerwa 1
12:00 - 13:00
Panel 2
13:00 - 14:00
Panel 3
14:00 - 15:00
Przerwa 2
15:00 - 16:00
Panel 4
16:00 - 16:15
Przerwa 3
16:15 - 17:15
Panel 5
O konferencji

 

Jest 2019 rok. Kolejne miasta w Europie zakazują wjazdu do centrum samochodom z silnikiem spalinowym. Liczba sprzedawanych aut elektrycznych rośnie w tempie 50 procent rocznie.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że jedyną alternatywą dla samochodów z silnikiem spalinowym są pojazdy elektryczne. Tymczasem wodór stwarza nowe, alternatywne możliwości.

Kongres wodorowy po raz pierwszy na taką skalę zgromadzi osoby i instytucje, które na co dzień rozwijają technologie wodorowe i wprowadzają je na rynek. Wspólnie z nimi, kluczowymi politykami oraz przedstawicielami administracji państwowej chcemy zastanowić się na tym, czy warto inwestować i rozwijać technologie wodorowe.

Podczas wydarzenia będziemy rozmawiać o zastosowaniach wodoru w transporcie, przemyśle, czy energetyce; przedyskutujemy też kwestię jego pozyskiwania, regulacji prawnych oraz opodatkowania.
Czas na prawdziwie ekologiczne źródło energii. Czas na wodór.

9:00 - 10:00
Rejestracja
10:00 - 10:45
Otwarcie konferencji

Michał Kamiński, Dyrektor Zarządzający 300GOSPODARKA

– Przemówienie prof. dr hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej

– Przemówienie prof. Zdzisława Krasnodębskiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

– Przemówienie Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

– Przemówienie Tomasza Skobel, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii

10:35 Prezentacja raportu 300GOSPODARKI “Wodorowa alternatywa”

10:45 - 11:45
Panel 1

Pierwsza dyskusja panelowa: Czy wodór może być węglem przyszłości?

Europejski przemysł swoją obecną wielkość zawdzięcza m.in. węglowi. Na przestrzeni lat węgiel stał się fundamentalnym elementem systemu energetycznego, a obecnie podejmowane są próby jego ograniczenia, a nawet wyeliminowania tego surowca z branży energetycznej i ciepłownictwa. Czy możliwym jest, aby wodór zajął miejsce węgla jako paliwa napędzającego europejski przemysł, będącego jego naturalnym i niezastępowalnym elementem?

W jakim stopniu rozwój technologii wodorowych wpisuje się w długoterminową strategię niskoemisyjnej UE do 2050?

dr Bartosz Stachowiak

Departament Badań i Rozwoju, PGNiG S.A.

Maciej Martyniuk

Dyrektor, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, NCBR

Szymon Byliński

Dyrektor Departamentu Innowacji i Nowych Technologii, Ministerstwo Energii

Łukasz Koliński

Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska

MODERATOR:
Daniel Rząsa - redaktor naczelny, 300GOSPODARKA.PL
11:45 - 12:00
Przerwa 1

Przerwa na zebranie energii

12:00 - 13:00
Panel 2

Druga dyskusja panelowa: Węgiel po węglu

Z powodu europejskiej i globalnej polityki klimatycznej węgiel staje się coraz mniej pożądanym surowcem dla celów energetycznych. Nadal pozostaje jednak istotny dla polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza dla Śląska. W następstwie planowanego stopniowego odchodzenia od energetyki opartej na węglu, rozsądnym byłoby znaleźć nowe, przyjazne środowisku i innowacyjne zastosowanie dla tego surowca. W tym panelu chcemy omówić możliwości „drugiego życia” węgla.

Mateusz A. Bonca

Prezes Zarządu, Grupa Lotos S.A.

Daniel Ozon

Prezes Zarządu, JSW S.A.

Aleksander Sobolewski

Dyrektor, Instytut Przeróbki Chemicznej Węgla

Jakub Gibek

Zastępca Dyrektora, Biuro do spraw Prezydencji Konferencji Stron, Ministerstwo Środowiska

MODERATOR:
Maryjka Szurowska - redaktor Newslettera 300SEKUND
13:00 - 14:00
Panel 3

Trzecia dyskusja panelowa: Baterie litowo-jonowe mają swoje pięć minut. Czy będzie tak w dłuższym terminie? Jak napędzać samochód przyszłości?

Równolegle z ewolucją energetyki zmienia się transport. Globalne trendy również w tym przypadku nakazują zmniejszoną zależność od paliw kopalnych.

Naturalnie promowanym rozwiązaniem jest elektromobiliność, która pozwala na znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z pojazdami konwencjonalnymi.

Niemniej jednak, wydaje się, że w również tym kontekście wodór zasługuje na uwagę jako dodatkowa, po elektromobilności, alternatywa dla transportu.

Jak wiemy, eksploatacja pojazdów elektrycznych nie jest neutralna środowiskowo m.in. ze względu na proces produkcji i utylizacji baterii litowo-jonowych stosowanych w napędach elektrycznych.

Jacek Smyczyński

Dyrektor Biura Efektywności i Optymalizacji Produkcji, PKN ORLEN S.A.

dr inż. Andrzej Szałek

Doradca Zarządu, Toyota Motor Poland

Prof. Jarosław Milewski

Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Chemii, Politechnika Warszawska

Patryk Demski

Wiceprezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.

MODERATOR:
Katarzyna Mokrzycka - dziennikarz ekonomiczny
14:00 - 15:00
Przerwa 2

Przerwa na obiad i networking

15:00 - 16:00
Panel 4

Czwarta dyskusja panelowa: Więcej niż transport. Nowe perspektywy zastosowań dla wodoru

Wodór może nie tylko napędzać samochody, ale też turbiny gazowe. Może służyć jako magazyn energii, czy środek chłodzący przy produkcji prądu. Wodór można zaangażować w procesy rafinacji ropy naftowej, oczyszczania szkła, czy produkcji półprzewodników albo nawozów. Które z zastosowań mają przed sobą świetlaną przyszłość?

Maciej Malski-Brodzicki

Kierownik, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, NCBR

prof. dr hab. Paweł Kulesza

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Zbigniew Sługocki

Pełnomocnik Spółki, H. Cegielski-Poznań S. A.

Prof. Tadeusz Uhl

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH

MODERATOR:
Martyna Trykozko - redaktorka, 300GOSPODARKA.PL
16:00 - 16:15
Przerwa 3

Przerwa na zebranie energii

16:15 - 17:15
Panel 5

Piąta i ostatnia debata: Jak rozpocząć rewolucję wodorową? Rzecz o współpracy między biznesem, polityką i nauką

Upowszechnienie wykorzystania wodoru nie wydarzy się bez ścisłej kooperacji między innowatorami, a regulatorami. Jaką pozycję w globalnym wodorowym wyścigu zajmie Polska zależy nie tylko od decyzji inwestycyjnych firm, ale również m.in. rządowych nakładów na badania podstawowe i stosowane oraz ich ukierunkowania. Jaką naukę możemy wyciągnąć z doświadczeń ostatnich trzech lat związanych z realizacją rządowych planów rozwoju elektromobilności?

Jan F. Staniłko

Dyrektor, Departament Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

Piotr Dardziński

Prezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Piotr Arak

Dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny

MODERATOR:
Michał Kamiński - dyrektor zarządzający, 300GOSPODARKA
rejestracja
Imię*
Nazwa firmy/instytucji*
Nazwisko*
Adres e-mail osoby rejestrowanej*
Stanowisko*
Adres e-mail osoby rejestrującej*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach związanych z moim uczestnictwem w konferencji. Zgoda jest dobrowolna, ale konieczna, żeby wziąć udział w konferencji.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail darmowy codzienny autorski newsletter gospodarczy 300SEKUND.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach wideo wykonanych podczas konferencji poprzez jego rozpowszechnianie w materiałach pokonferencyjnych, w szczególności na stronie 300gospodarka.pl oraz partnerów konferencji.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych dotyczących spotkań organizowanych przez 300GOSPODARKĘ.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w formularzu rejestracyjnym danych osobowych partnerom konferencji w celu prowadzenia przez nich własnych działań marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej i telemarketingu.
miejsce

Gmach Główny
Politechniki Warszawskiej

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

partnerzy
Partner
strategiczny
Partner
główny
Partner
konferencji
Organizatorzy
Patronat
honorowy